Ejerforening Nørregade 45

Fra administration og bestyrelsesmøder til renovering og sparring.

Introduktion

Ejerforeningen for en ældre fredet og veldrevet foreningen med 12 beboelseslejligheder og én erhvervslejlighed, der benyttes af ejeren. Hovedparten af lejlighederne er beboet af ejerne, og få er udlejet. Administrationsaftalen blev indgået i slutningen af 2017, og aftalen er løbende blevet justeret efter ejernes ønsker og behov. Hvor der er blandt andet ydet byggerådgivning i forbindelse med en renovering.

administration af ejerforening på Nørregade

Effektiv administration af ejerforening

Ejerforeningen henvendte sig med et ønske en professionel og involveret administrator, der kunne løse den administrative og økonomiske del af foreningsarbejdet. Der blev indgået en aftale, der omfattede følgende:

 • Ind- og udbetalinger herunder rykkere, efterbetalinger, betalingsopkrævninger, udlæg og andre bankmæssige opgaver.
 • Udarbejdelse af kvartalsopfølgninger, årsregnskab, varmeregnskaber og budgetter.
 • Indberette oplysninger til det offentlige (f.eks. CVR og kommunen), varmeselskaber, osv.
 • Beregne restgæld og fradragsberettigede renter til ejer.
 • Løbende administrerer ændringer i A/C, ejerinformation og beskeder i E-boks, BS-Web, Nem-ID og CVR-registeret.
 • Håndtering af henvendelse fra ejere
 • Deltagelse i generalforsamling og bestyrelsesmøder efter behov.
 • Klargøring af dagsorden og materielle til generalforsamlingerne.
 • Vurdering af renoveringsbehov
 • Bestille håndværkere til vedligeholdelse eller andre opgaver.
 • Kommunikation med forsikringen, ved tilfælde hvor der opstår forsikringssager.
renovering af ejerforening på Nørregade

Da ejerforeningen i forvejen var veldrevet, blev der lagt vægt på, at der ikke skulle ske ændringer ved overtagelse af administrationen, men at der årligt vil blive taget forslag til optimering op på bestyrelsesmøder eller generalforsamling. Der er siden aftalens indgåelse kun sket mindre justeringer i aftalen.

Renovering af fredet og bevaringsværdig bygning

I 2021 stod ejerforeningen overfor en større renovering af taget og et tårn, og denne byggestyringsopgave blev løst af Manelia. Projektet er mere omfangsrigt end normalt, da bygningen er fredet. Der er ifølge fredningsloven en række krav for renovering af fredede bygninger, som sikrer, at historie og arkitektur bevares. Dette betyder, at materialerne der anvendes til denne renovering, skal være de samme som i gamle dage, og ikke må ændre på bygningsdesign, samt at der skal søges om tilladelse til at renovere. Vi hjalp ejerforeningen med at søge økonomisk støtte til renoveringen, da det er en fredet bygning. Udover ansøgning om tilladelse og undersøgelse af intern og ekstern finansiering, varetog Manelia ApS:

 • Indhentning af tilbud fra håndværker, arkitekt, osv.
 • Udvælgelse af tilbud
 • Planlægning på tværs af alle parter
 • Tidsplan
 • Kontakt med håndværkere
 • Budgethåndtering
 • Løbende opfølgning af projektet
 • Afslutning af projektet

Renoveringen forløb planmæssigt, og i dag står tårnet nyrenoveret.

Før renovering af fredet tårn på NørregadeEfter renoveringen af tårn på Nørregade

kontakt

Hvis du har et lignende projekt, så kontakt os endelig. Vi tager gerne en uforpligtende snak omkring, hvordan vi kan hjælpe dig.