EJENDOMSUDVIKLING

Ejendomsudvikling og rådgivning med afsæt i mange års erfaringer som ejendomsinvestorer.

Ejendomsrådgivning

Vores ejendomsudvikling og rådgivning bygger på mange års erfaring som ejendomsinvestorer. Vi tilbyder strategisk sparring omkring nye og eksisterende ejendomsinvesteringer, og vi er behjælpelig i alle aspekter af investeringsprocessen.

Læs mere om optimering, strategi, og de mange andre områder under ejendomsudvikling.

Byggeledelse

Vi leverer byggerådgivning med afsæt i investeringsmæssige og økonomiske indsigter. Du får både et godt resultat og en god investering. Få sparring omkring renoveringer og ejendomsudvikling samt planlægning fra projekters start til slutning – eller læg trygt det hele i vores hænder.

Vi sikrer et investerings- og kvalitetsmæssigt godt projekt.

Ejendomsudvikling & rådgivning der løfter dit afkast

Gennem vores ejendomsrådgivning og ejendomsudvikling kan vi hjælpe med alt fra at finde en god investeringsejendom til at finde den rigtige finansiering. Vi kan blandt andet hjælpe dig med ejendomsoptimering af din portefølje inden for følgende områder.

hos manelia ejendomsadministartion har vi stor vægt på diversiteten i organisationen

Renovering skabte værditilvækst på 78% på den investerede kapital

Totalrenovering – Fra ét erhverv til seks udlejningslejligheder

EJENDOMSSTRATEGI

Vi tilbyder ejendomsrådgivning gennem strategisk sparring, hvor du får udarbejdet en ejendomsinvesteringsstrategi. Strategien udarbejdes med afsæt i den nuværende situation og med fokus på de fremtidige mål og ønsker. Med det udgangspunkt finder vi den rette strategi, og den kan indeholde planer for finansiering, investeringstilgang, involvering, beliggenheder, optimering af ejendomme, salg og geninvestering m.m.

ejendomsoptimering

Optimér og udvikle din investeringsejendom gennem renovering, ombygning, omkostningsoptimering, genudlejning og finansiering. Vi udarbejder den optimale løsning til dig, og bistår gerne løbende med rådgivning i ejendomsoptimeringer og refinansiering for at du kan udvikle din ejendomsportefølje.

Læs vores optimeringscases her.

Finde ejendomme

Gennem vores store netværk og ejendomsanalyser finder vi relevante ejendomme til vores kunder. Vi kan hjælpe dig med hele rejsen fra at finde de mest interessante ejendomme, der matcher din strategi, til overtagelse af ejendommen på dine vegne. Se eksempler på opgaver vi kan hjælpe dig med:

Fundet 124 enheder fordelt på 30 ejendomme

Læs her, hvordan vi har hjulpet vores kunde med at opbygge og udvikle sin ejendomsportefølje.

Stor erfaring med ejendomsudviklingens mange områder

Pleje af din portefølje

Vi kan hjælpe dig med en gennemgang af din eksisterende ejendomsportefølje. Her vil vi komme med forslag til, hvor din portefølje kan optimeres og udvikles med fokus på at opnå et højere afkast på din kapital eller en bedre finansiering. Hvis du her også står med salgs- eller geninvesteringsovervejelser, vil vi, ud fra vores mange års erfaring og en databaseret tilgang, kunne rådgive dig i overvejelserne og hjælpe med realiseringen.

Strategi og strategisk sparring

Ønsker du et godt fundament fra start? Med vores ejendomsrådgivning kan vi hjælpe dig med at få fastlagt en strategi for dine ejendomsinvesteringer og få fastsat realistiske mål samt realisering af disse. Har du allerede en strategi? Står vi også klar til at hjælpe dig gennem strategisk sparring i forhold til optimering eller udvikling af din nuværende ejendomsstrategi.

Finansiering

Finansiering er et vigtigt element inden for ejendomsudvikling. Gennem vores stærke netværk i ejendomsbranchen kan vi hjælpe dig med at finde den rette finansielle samarbejdspartner og indhente tilbud. Qua vores erfaringer med finansiering af egne og kunders ejendomme hjælper vi dig med at sammenligne de indhentede tilbud, så du får den bedste finansiering for dig.

Find en god advokat og revisor

Vi har gennem vores mange år i branchen opbygget et stort netværk og tillidsfulde relationer. Igennem dette netværk kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige advokat eller revisor, der er specialiseret i det område, du har brug for rådgivning eller hjælp til.

Skal vi hjælpe dig med udvikling af din ejendomsportefølje?

Selskabsstruktur

I forbindelse med oprettelse af et selskab eller optimering af din nuværende selskabsstruktur, står vi klar med sparring i denne proces. Gennem planlægningen vender vi alle steps, og sikrer den rigtige struktur til dit selskab samt opsætning af alt det, det kræver.

Partnerskaber

Ønsker du som ejendomsinvestor at indgå i et partnerskab? Vi kan hjælpe dig med at få et optimalt partnerskab med en ønsket partner op at køre. Dertil kan vi rådgive om, hvordan det bør tilrettelægges efter jeres ønsker.

Hvis I allerede er to eller flere, der vil gå sammen om investering i ejendomme, er det vigtigt at få fastlagt rammerne fra starten. Vi kan bistå jer med at få tilrettelagt en ejerskabsaftale, så vi sikrer partnerskabet bliver mest optimalt for dig/jer.

Søgning efter ejendomme

Synes du, det er tidskrævende at søge efter udlejningsejendomme, eller at det er svært at finde de gode ejendomsinvesteringer? Vi kan hjælpe dig med at finde ejendomme ud fra dine kriterier. Udover de udlejningsejendomme der er på markedet, bruger vi også vores store netværk i ejendomsbranchen af ejendomsinvestorer og mæglere til at finde interessante ejendomme. Det betyder, du kan komme foran i køen til udlejningsejendomme før de kommer offentligt til salg. Vores dygtige ejendomsrådgivere kan hjælpe dig med denne proces, uden du selv skal lægge en større aktiv indsats.

Fremvisninger

Når de mest interessante udlejningsejendomme er udvalgt, kan vi bistå med at tage ud og se ejendommene og planlægge besigtigelsesture. Der er både mulighed for, at vi kan tage ud på fremvisninger sammen med dig eller på vegne af dig.

Forhandling

Ved køb af udlejningsejendomme kan vi hjælpe med at forhandle så gode vilkår som muligt for dig. Vores ejendomsrådgiveres store forhandlingserfaring kommer kunderne til gode, der ses ved, at vores kunder typisk får et større afslag, end de havde forventet. Og samtidigt får de adgang til de gode handler med de højeste afkast, mindst risiko eller bedste beliggenheder.

Kommunikation

I forbindelse med et køb, er der ofte mange interessenter involveret, som mægler, forsikring, bygningskonstruktør, bank, advokater mv. Dette er tidskrævende og kræver et stort overblik. Vi kan tilbyde at stå for kommunikationen med alle parter i handlen, så du kun har kommunikationen direkte med os.

Få en sparringspartner med et stort netværk af tillidsfulde relationer!

Due diligence

Sammen med din egen advokat eller de dygtige advokater vi samarbejder med, hjælper vi med at udarbejde due diligence. Her gennemgår vi alle handlens dokumenter, samt vurderer disses problemer og muligheder. Her foretager vi en samlet vurdering af handlen på det nu helt oplyste grundlag. I samarbejde fastsætter vi eventuelle krav om genforhandling, samt vurderer omfang af problemer og muligheder.

Overtagelse

Hvis du ikke har tid eller mulighed for at deltage i overtagelsen af ejendommen(e), tilbyder vi at stå for overtagelsen på vegne af dig.

Optimering af udlejningsejendomme

Både efter køb af ejendomme eller med ejendomme i en eksisterende portefølje kan vi hjælpe vores kunder med løbende optimering og ejendomsudvikling. Vores ejendomsudviklere kan blandt andet hjælpe med genudlejninger, optimale renoveringsprojekter, salgsovervejelser, byggeovervejelser og finansiering.

Salgsrådgivning

Overvejer du at sælge en ejendom? Ud fra vores erfaringer og ejendomsdata kan vi give dig sparring om, hvorvidt et salg er optimalt, mæglervalg, geninvesteringsmuligheder og hjælp til forhandlingen, så du kan sikre det bedst mulige salg.

kontakt

Ønsker du at udvikle eller optimere din ejendomsportefølje, strategi, selskab mm.? Så Kontakt os – og få en uforpligtende dialog omkring, hvordan vi kan hjælpe dig.