360° ADMINISTRATIONSAFTALE​

Større kunde ønskede en 360° løsning med alt fra administration til ejendomsudvikling.

Større kunde der ønsker en 360° løsning

Efter salget af en virksomhed for et trecifret millionbeløb ønskede kunden at investere størstedelen af beløbet fra salget i udlejningsejendomme. Kunden havde ikke selv erfaring med ejendomsinvestering, og ønskede efter salget af virksomheden, at første prioriteten forsat skulle være at opstart en ny virksomhed. Dette efterlod ikke timer nok i døgnet til at sammensætte en stærk ejendomsportefølje og samtidigt ønskede man at det skulle skabe en frihed. Derfor ønskede kundens at få sparring igennem rådgivning og senere at få varetaget ejendomsadministration og byggekoordinering af Manelia ApS.

administration af udlejningsejendomme med fokus på investeringen

Opbygning af en solid ejendomsportefølje

Gennem rådgivning er der blevet opkøbt ejendomme i geografisk attraktive vækstområder, hvor vi har et godt markedskendskab, i det vi selv er ejendomsinvestorer. Den ejendomsportefølje der er blevet opbygget, består af flere forskellige typer af ejendomme, men primært boligudlejningsejendomme og nogle blandet bolig og erhverv. Nogle af ejendommene har været optimeringsejendomme, hvor vi er behjælpelige med sparring og byggerådgivning.

360 graders ejendomsadministration

Der blev i 2020 og 2021 opkøbt ejendomme for 130 millioner kroner og I slutningen af 2021 var første etape af opkøbet overstået og næste etape sker i 2022 og 2023. Det er forsat kundens ønske at begrænse tiden brugt på deres ejendomme, og derfor er behovet for ejendomsadministration steget i takt med, at ejendomsporteføljen er vokset.

Kunden valgte administration ved Manelia ApS, da vores værdier som god service, effektiv behandling og relationsbaseret administration matchede den måde, kunden selv ville havde varetaget administrationen på, for at levere en god service til lejerne og optimere investeringen.

Læs mere om vores nytænkende administrationsaftaler & ejendomsudvikling

I dag er samarbejdet primært bestående af ejendomsadministration af kundens 124 enheder og byggekoordinering, samt løbende optimering af ejendommene. Manelia ApS varetager en 360 graders service på kundens lejemål lige fra kontakt med lejer til reguleringer, udlejninger, flyttesyn, regnskaber og meget mere. Der er indgået en aftale specifikt tilpasset kunden, som indebærer, at kunden kun behøves indblanding ved større køb eller renoveringsprojekter.

Kundens ejendomsportefølje har på nuværende tidspunkt givet et ROIC på over 17% p.a. uden værdistigninger og langt mere, hvis optimeringerne inkluderes.

kontakt

Ønsker du en moderne skræddersyet administrationsaftale der styrker din ejendomsportefølje? Kontakt os – og lad os tag en uforpligtende snak omkring, hvordan vi kan hjælpe dig.